Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Życzenia ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

W związku z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa minister zdrowia Konstanty Radziwiłł składa Honorowym Krwiodawcom życzenia i wyrazy podziękowania.

ŻYCZENIA MINISTRA ZDROWIA (PDF)