Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Wybór najkorzystniejszej oferty na wyprodukowanie i dostawę toreb papierowych do pakowania towarów z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Agencja Reklamowa Cieślik Studio L Sp. J.
ul. Kisielewskiego
31-708 Kraków

Liczba zaoferowanych toreb papierowych z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl -151 112 szt.