Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Wręczenie odznak – RCKiK Zielona Góra

16 października 2018 roku w Palmiarni Zielonogórskiej odbyła się uroczystość wręczenia lubuskim Krwiodawcom odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

W imieniu oraz z upoważnienia Ministra Zdrowia, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Monika Fabisz – Kołodzińska dokonała dekoracji Honorowych Dawców, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub jej składników.

Dodatkowo podczas spotkania, za wybitne zasługi w szerzeniu idei honorowego oddawania krwi na ziemi lubuskiej, pamiątkowym medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowano Komendy Powiatowe Policji w Nowej Soli, Słubicach oraz we Wschowie, a także Kluby Motocyklowe BLACK EAGLES MC POLAND, BOXER MC POLAND, NINE SIX MC POLAND oraz THE IRONS MC POLAND WEST SIDE.

Wszystkim osobom i instytucjom wyróżnionym odznakami oraz medalami pamiątkowymi serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w dalszym pomaganiu drugiemu człowiekowi.

Źródło informacji: RCKiK w Zielonej Górze