Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Malborska 2

10-247 Olsztyn
tel. (89) 526-01-56
fax. (89) 526-57-55
e-mail: sekretariat@rckikol.pl
strona internetowa : http://www.rckikol.pl/

WARMINSKO-MAZURSKIE