Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Uroczyste przekazanie autobusów do pobierania krwi

Dnia 12 listopada 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, przy ul. Saskiej 63/75 miało miejsce uroczyste zakończenie realizacji programu pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
na lata 2009 – 2014, w zakresie zadania: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi.

Podczas spotkania cztery mobilne punkty poboru krwi zostały oficjalnie przekazane Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w: Warszawie, Katowicach, Wałbrzychu i Bydgoszczy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Pan Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast Jego Ekscelencja Abp Henryk Hoser – biskup diecezjalny diecezji warszawsko – praskiej, poświęcił autobusy.

 

Wszystkim przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy!