Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Spotkanie Naukowe – Problemy Hemofilii

Narodowe Centrum Krwi oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii zorganizowały spotkanie naukowe poświęcone problemom hemofilii. Spotkanie naukowe odbyło się w dniu 31 stycznia 2011 roku, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie.

Spotkaniu naukowemu przewodniczyli: Pan dr n. med. Mateusz Kuczabski, Narodowe Centrum Krwi, Pani Profesor Magdalena Łętowska z Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Pani Profesor Krystyna Zawilska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodnicząca Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Profesor Jerzy Windyga z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Pan Profesor Ryszard Pogłód, Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii Klinicznej, Pan Profesor Wiesław Jędrzejczak, Konsultant Krajowy ds. Hematologii, Pan dr n. med. Maciej Niewada, HealthQuest Sp. z o.o, oraz lekarze i naukowcy.

Podczas konferencji naukowej omawiano:

 • Analiza ekonomiczna – leczenie krwawień w przebiegu wrodzonej hemofilii powikłanej inhibitorem w populacji dorosłych, rFVIIa w porównaniu aPCC.
  dr n.med. Maciej Niewada, HealthQuest Sp. z o.o.
 • EACH 2 – European Acquired Haemophilia Registry. 
  Prof. Krystyna Zawilska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu.
 • Algorytm postępowania w hemofilii nabytej.
  Prof. Jerzy Windyga, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 • Możliwości leczenia pacjentów z niedoborem czynników krzepnięcia – przegląd doniesień przedstawionych w czasie kongresu ASH 2010.
  Prof. Magdalena Łętowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  w Warszawie.
 • Informacja na temat Programu Leczenia Hemofilii na lata 2012 – 2018.
  dr n. med. Mateusz Kuczabski, Narodowe Centrum Krwi.

Spotkanie Naukowe - Problemy Hemofilii

Spotkanie Naukowe - Problemy Hemofilii

Spotkanie Naukowe - Problemy Hemofilii

Spotkanie Naukowe - Problemy Hemofilii