Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

SpoKREWnieni służbą w RCKiK we Wrocławiu

Dnia 20 marca 2018 r. wrocławscy funkcjonariusze spotkali się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, by wspólnie włączyć się do zbiórki krwi dla osób potrzebujących. Działania realizowano w ramach ogólnopolskiej akcji pn. ,,SpoKREWnieni służbą”, a na terenie miasta zainicjował je Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Jacek Taboł , który jako pierwszy oddał ten życiodajny płyn. W akcję włączyli się też harcerze i chętni mieszkańcy Wrocławia, co sprawiło, że kolejne kilka litrów krwi trafi do potrzebujących.

źródło: KMP we Wrocławiu