Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KRAJOWI KONSULTANCI

Krajowy Konsultant ds. Hematologii

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa

Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok