Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

KRAJOWI KONSULTANCI

Krajowy Konsultant ds. Hematologii

Prof. dr hab.Ewa Lech-Marańda
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul.Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
Tel. (22) 34 96 176
Fax. (22) 34 96 178

Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok