Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

ŚLĄSKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15 40-074 Katowice telefon: (32) 208-73-00 fax: (32) 251-61-44 e-mail: rckik@rckik-katowice.com.pl strona internetowa: www.rckik-katowice.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 3 47-400 Racibórz tel.: (32) 418-15-92 fax: (32) 415-33-81 e-mail: sekretariat@rckik.pl strona internetowa: www.rckik.pl
ŚLĄSKIE