Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Relacja ze zbiórki krwi w Wieliczce – „Kropelka miłości”

W dniu 10 października 2014 roku, Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża  w Wieliczce, zorganizował już 21 akcję honorowego oddawania krwi.

Do akcji przyłączyło się 40 chętnych ofiarodawców, uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego(dawny Zespół Szkół Zawodowych) oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce. Jak zwykle nie wszyscy mieli możliwość oddania krwi z powodu przeziębienia czy infekcji – ostatecznie krew oddało 30 osób.

W rezultacie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pobrało ponad 12 600 ml krwi pełnej.

 

„W imieniu Organizatorów i Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieliczce serdecznie dziękuję Wszystkim Krwiodawcom, zarówno tym którym się udało, jak i tym którzy zostali odrzuceni. Dziękuję także nauczycielom: mgr Elżbiecie Bruzdzie z PCKZiU oraz mgr Jolancie Bałuckiej z Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce za pomoc organizacyjną.

Wyrazy podziękowanie składam również mediom, które przekazały wcześniejszą informację  o możliwości  honorowego oddawania krwi w Wieliczce” – Henryk Uhryński, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieliczce.