Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Relacja z RCKiK w Kielcach – Włoszczowa – Akcja honorowego oddawania krwi.

W dniu 27 stycznia 2014 r., w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym, odbyła się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Krew darem życia”.

Krew oddało 48 Krwiodawców, dzięki czemu pozyskano 22 litry krwi.

W akcji uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami.

Podczas zbiórki krwi młodzież zgodnie stwierdziła, że „Oddaje krew, bo jest ona potrzebna drugiemu człowiekowi”.

Źródło informacji RCKiK Kielce

Krwinka