Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Relacja z akcji pobierania krwi w Sandomierzu

W dniach 26 i 29.05.2017 r. Wojskowy Klub HDK PCK nr 111 przy Jednostce Wojskowej 3533 Sandomierz przeprowadził akcję promującą honorowe krwiodawstwo. Podczas wydarzenia Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z Sandomierza przeprowadziła naukę udzielania pierwszej pomocy.

Akcja jest częścią Kampanii Wojskowych Klubów HDK z okazji „DNIA WETERANA” który przypada na dzień 29.05.2017 r. i ma na celu złożenie hołdu wszystkim którzy uczestniczyli, uczestniczą i będą uczestniczyć w operacjach pokojowych ONZ i działaniach poza granicami państwa oraz aby uczcić pamięć tych, którzy w sprawie pokoju oddali życie pod tytułem
„W BOJU I POTRZEBIE KRWI NIE SZCZĘDZĄC”

Źródło informacji RCKiK Kielce

Przygotowała: Monika Rutkowska