Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Relacja z akcji pobierania krwi – NA STRAŻY ŻYCIA

Akcja Honorowego Oddawania Krwi prowadzona jest w okresie ostatnich kilku lat z okazji Święta Straży Granicznej. Dotychczas Honorowi Dawcy Krwi oddali w latach 2012-2016 ponad 1 866 litrów krwi.

W roku bieżącym ogólnopolska zbiórka krwi prowadzona jest w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2017 r.

Patronat honorowy Akcji „Na Straży Życia” sprawuje Komendant Główny Straży Granicznej.

Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie przyłączył się do akcji krwiodawstwa

„Na Straży Życia”. Krew oddać będzie można 8 czerwca 2017 r. w budynku Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie na ul. Błotnej 3. Rejestracja dawców w godz. 8-11.

Akcja ma na celu:

– Popularyzację honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych krwiodawców  w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża.

– Ukazanie niecodziennego aspektu służby strażnika granicznego. Funkcjonariusz państwowy dbając o porządek prawny i publiczny niesie pomoc i ratuje ludzkie życie.

– Wzmacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza. Funkcjonariusz państwowy także w czasie pokoju nie szczędzi krwi dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorami Akcji „Na Straży Życia”, są: Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Źródło informacji:

chor. sztab. SG Jacek Wojtalik

Prezes Klubu HDK PCK przy PSG w Braniewie

Przygotowała: Monika Rutkowska