Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Relacja z akcji edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Szkoły współpracujące z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku kształtują postawy prospołeczne wśród uczniów min. poprzez promowanie honorowego krwiodawstwa.

W pierwszych dwóch tygodniach 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie podczas lekcji poświęconych idei HDK dowiedzieli się min. dlaczego oddawanie krwi jest ważne i kto może to robić.

Uczniowie otrzymali także ulotki informacyjne dla rodziców. Zajęcia w bardzo ciekawy sposób przeprowadziła Pani Dorota Szczutkowska – serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Źródło informacji Szkoła Podstawowa w Bierkowie

http://spbierkowo.pl/31926/certyfikat-szkoly-promujacej-honorowe-oddawanie-krwi/