Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – uhonorowane.

Dnia 22 stycznia 2015 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. Podczas której dokonano oficjalnego wręczenia certyfikatów i statuetek przyznanych w I edycji konkursu jakości, adresowanego do podmiotów leczniczych oraz innych jednostek działających na rynku ochrony zdrowia. Certyfikaty, przyznane przez kapitułę ekspertów złożoną z naukowców i praktyków specjalizujących się w problematyce zarządzania w służbie zdrowia, wręczyli wspólnie prof. Maciej Urbaniak, kierownik Katedry Logistyki i Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kamila Ruta-Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku na gali pojawiła się dr n. med. Agnieszka Żebrowska, kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej, która odebrała aż dwie nagrody. Laboratorium medyczne RCKiK w Białymstoku otrzymało certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, a prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, otrzymał wyróżnienie w kategorii „Laur Nowoczesności”.

Serdecznie gratulujemy!

Źrodło informacji: RCKiK w Białymstoku