Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK we Wrocławiu – relacja z uroczystości okazji Dni HDK PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK dnia 24 listopada 2015 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz szkołom i wyższym uczelniom – organizatorom akcji krwiodawstwa na Dolnym Śląsku.

Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz odznaczył Krwiodawców Krzyżami Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczone też zostały odznaczenia nadawane zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia – „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Specjalne podziękowania oraz tytuł „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu” otrzymały szkoły i wyższe uczelnie Dolnego Śląska aktywnie uczestniczące w krwiodawstwie. Wraz z podziękowaniami na ręce Dyrektorów szkół oraz przedstawicieli Samorządów Studenckich przekazany został pamiątkowy medal.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!
fot. www.duw.pl

Źródło informacji: www.rckik.wroclaw.pl