Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK Warszawa – zbiórka krwi przy Muzeum Pałac w Wilanowie

W dniu 10.05.2015 r. przy Muzeum Pałac w Wilanowie odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Rejestracja Dawców w godzinach 9.30 – 14.30. Klub Honorowych Dawców Krwi Dar Serca zadbał o to, aby każdy Krwiodawca, który odda krew podczas ww. akcji otrzymał w prezencie karnet upoważniający do odbioru biletów dla 2 osób umożliwiający zwiedzanie Pałacu i ogrodu w Wilanowie.