Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK Wałbrzych – Uroczystość Jubileuszu 45-lecia Klubu HDK w Kudowie-Zdroju.

W dniu 14 października 2017r. w Kudowie-Zdroju odbyła sie Uroczystość Jubileuszu
45-lecia istnienia Klubu HDK im. Zbyszka Iwanickiego w Kudowie-Zdroju.

W obecności zaproszonych gości m.in.: lokalnych władz samorządowych, delegacji Klubów HDK z całego kraju, przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciela RCKiK w Wałbrzychu, lokalnych przedsiębiorców i przede wszystkim Honorowych Dawców Krwi uhonorowano Krwiodawców odznaczeniami Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.
Podczas organizowanych w Klubie HDK w Kudowie-Zdroju akcji pobierania krwi zawsze jest wiele osób chętnych do podzielenia się KRWIĄ – bezcennym lekiem z potrzebującymi.

Źródło informacji: RCKiK Wałbrzych