Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK w Zielonej Górze – spotkanie z Krwiodawcami w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie.

W dniu 16 stycznia 2017 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze miało zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu, który odbył się w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie.

Podczas uroczystości 13 żołnierzy sulechowskiej jednostki otrzymało z rąk przedstawicieli Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dyrekcji RCKiK w Zielonej Górze odznaczenia i wyróżnienia za bezinteresowne, wieloletnie oddawanie krwi na akcjach regularnie organizowanych na terenie jednostki. Odznaczenie na sztandar otrzymał także sam 5. Lubuski Pułk Artylerii za zasługi w 50-letniej działalności na rzecz szerzenia idei honorowego oddawania krwi na ziemi lubuskiej.

Po uroczystej odprawie odbyło się spotkanie żołnierzy – Krwiodawców oraz zaproszonych gości z dowódcą pułku płk. Jackiem Kilińskim, któremu przewodniczył Prezes Klubu HDK PCK przy 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie st. chor. Tomasz Rybarczyk.

Było nam niezmiernie miło po raz kolejny uczestniczyć w spotkaniu z Krwiodawcami organizowanym w sulechowskim pułku. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i życzymy Krwiodawcom zdrowia i wytrwałości w tym szlachetnym działaniu jakim jest honorowe oddawanie krwi.

Źródło informacji i RCKiK w Zielonej Górze