Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK w Zielonej Górze – relacja z apelu w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie

W dniu 8 lutego br. przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Podczas odprawy żołnierze pułku, którzy od wielu lat oddają krew, uhonorowani zostali odznaczeniami Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu oraz odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6, 12 i 18 litrów krwi.

Po apelu odbyło się spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi działających przy sulechowskim pułku. W zebraniu udział wzięli:
– ppłk Robert Majdecki – Dowódca 5. Lubuskiego Pułku Artylerii;
– chor. Tomasz Rybarczyk – Prezes Klubu HDK PCK przy 5.LPA;
– Monika Fabisz – Kołodzińska – Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze;
– Jan Kowalczyk – Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK;
– Roman Modrzyk – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sulechowie.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe wyniki działań klubu oraz przedstawiono plany na rok 2016. Był też czas na podziękowanie Honorowym Dawcom Krwi za bezcenny dar – oddaną krew i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Po spotkaniu zaproszeni goście mieli przyjemność zapoznać się z historią pułku zwiedzając izbę pamięci działającą od niedawna w sulechowskiej jednostce.

Pragniemy serdecznie podziękować dowództwu jednostki za zaproszenie na uroczystość oraz za ogromne zaangażowanie i trud włożony w szerzenie idei honorowego oddawania krwi wśród żołnierzy pułku. Odznaczonym żołnierzom jeszcze raz gorąco gratulujemy i wierzymy, że ich wzorowa postawa będzie przykładem dla innych.

Galeria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986952061384292.1073741856.110895852323255&type=3

Źródło informacji RCKiK w Zielonej Górze