Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK w Opolu – ELEMENTARNY KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu we współpracy z Oddziałem Okręgowym Opolskiego Czerwonego Krzyża zorganizowało dla krwiodawców elementarny kurs pierwszej pomocy. Udział w konkursie wzięli krwiodawcy, którzy w okresie wakacyjnym oddali krew w siedzibie RCKiK na ekipie wyjazdowej bądź w Oddziałach Terenowych oraz wyrazili chęć uczestnictwa w kursie. W pierwszym terminie kursu 11 października 2014 r. wzięło udział 35 krwiodawców. Ze względu na duże zainteresowanie elementarnym kursem pierwszej pomocy w dniu 25 listopada 2014 r. zostanie zorganizowany dodatkowy kurs pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.   Serdecznie zapraszamy!