Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK w Kielcach – Relacja ze zbiórki krwi w Kielcach

W niedzielę 26 lipca 2015 r. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przeprowadzona została zbiórka krwi, która cieszyła się dużym powodzeniem. W Stacjonarnym Punkcie Pobierania Krwi zorganizowanym w CTTiKGŚ  można było honorowo oddać krew. To kolejna akcja wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Obsługa RCKiK rejestrowała potencjalnych krwiodawców od godziny 9.00 do 15.00. Z uwagi na duże zainteresowanie akcja została przedłużona i ostatni darczyńca oddał krew o godzinie 17.00. W sumie do bielińskiego punktu pobierania krwi zgłosiło się 107 osób z intencją podzielenia się cennym darem (w tym 5 osób spoza terenu gminy Bieliny). Po wstępnym wywiadzie medycznym zarejestrowano 76 osób, z których 62 oddały krew (16 osób po raz pierwszy).
W sumie zebrano 27 litrów 750 ml krwi!

Była to trzecia akcja pobierania krwi i jak się okazuje najbardziej efektywna. W roku 2014 podczas akcji zorganizowanej w Bielinach, krew oddało 33 osoby. Wzrost liczby dawców świadczy o poważnym potraktowaniu przez mieszkańców gminy Bieliny apelu dotyczącego oddania krwi.

Serdecznie dziękujemy!