Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

RCKiK Katowice – relacja z akcji krwiodawstwa „Zdaj egzamin z życia”

W dniu 5 kwietnia 2016 r. na rynku w Cieszynie odbyła się XVI akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”, która była adresowana do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.

Organizatorem dorocznej akcji był Oddział PCK w Cieszynie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Katowicach.

Honorowy patronat nad akcją objęli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej –  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

W akcji wzięli udział uczniowie z 13  szkół ponadgimnazjalnych.

Spośród 243 osób, które zgłosiły się do akcji, krew mogły oddać 153 osoby, co pozwoliło uzyskać 69 litrów krwi!

Łącznie przez 16 lat od 2 600 osób pobrano aż 1 174 litry krwi!

Wszystkim zaangażowanym w akcję krwiodawstwa serdecznie dziękujemy!