Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Rada Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku, w ramach realizacji Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023, odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Programu powołanej przez Ministra Zdrowia.

Członkami Rady Programu są przedstawiciele: ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych, stowarzyszeń chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Centrum Krwi.