Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Przydatne linki

oddajkrew.pl

Polski Czerwony Krzyż

Fundacja Ronalda McDonalda

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej