Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

ZGODNOŚCI GRUP KRWI

Tabela zgodności grup krwi

  Tabela zgodności grup krwi
BIORCA   Dawca
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
AB+ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
AB- TAK  NIE TAK  NIE TAK NIE  TAK  NIE
A+ TAK TAK  NIE  NIE TAK TAK  NIE  NIE
A- TAK  NIE  NIE NIE  TAK  NIE  NIE NIE 
B+ TAK TAK TAK TAK  NIE  NIE  NIE  NIE
B- TAK  NIE TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE
O+ TAK TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE
O- TAK NIE   NIE  NIE  NIE  NIE NIE   NIE