Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Podsumowanie IX edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” na terenie województwa warmińsko – mazurskiego

Dnia 22 stycznia 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się akcja oddawania krwi za pośrednictwem mobilnego punktu pobierania krwi, zorganizowana przez strażaków.

Jednocześnie odbyło się spotkanie, na którym dokonano podsumowania IX edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przeprowadzonej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnej, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia. Podsumowano również współpracę z grupami ratowniczymi PCK.

Wśród uczestników wydarzenia wymienić można: Komendantów miejskich i powiatowych PSP, Dyrektora RCKiK w Olsztynie, Prezesa Zarządu Okręgowego w Olsztynie, Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie.

Źródło informacji: RCKiK w Olsztynie