Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

PODLASKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul.Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok

telefon: (085) 744-70-02
(085) 744-70-05 fax: (085) 744-71-33 e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl
czynne pn., wt., czw., pt., – w godz. 7.00 – 15.00
śr. – w godz. 7.00 – 18.00