Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Platforma e-learningowa – krwiolecznictwo

Informujemy, że w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania  „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”, została uruchomiona platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

Platforma znajduje się na stronie internetowej, pod adresem: https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!