RCKiK w Słupsku – relacja z KRWIOOBIEGU

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku uczestniczyli w KRWIOOBIEGU – Sztafecie promującej honorowe krwiodawstwo. Pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie” 187 uczniów z roczników 1999 – 2002 przebiegło łącznie 156 200 m. Rywalizowali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – obecni, ale i mamy nadzieję przyszli krwiodawcy. Były dyplomy, gratulacje i drobne upominki dla uczestników sztafety. Najlepsi (najszybsi w danym roczniku) uczniowie zostali szczególnie wyróżnieni przez Dyrektora RCKiK w Słupsku.

RCKiK w Kielcach – relacja z uroczystości Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wydarzenie zostało zorganizowane w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Podczas uroczystości zostały wręczone liczne trofea, statuetki oraz inne formy podziękowania dla najbardziej aktywnych Krwiodawców.

Uhonorowani zostali również propagatorzy idei honorowego krwiodawstwa, m. in. przedstawiciele władz, służb mundurowych, cywilnych, szkół, uczelni oraz osoby prywatne.

Źródło informacji RCKiK w Kielcach

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W dniu 24 listopada 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników otrzymali, z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Marcin Czecha, odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Podczas uroczystości Minister wyraził głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowaniu życia drugiemu człowiekowi i podkreślił, że krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.