Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi – skierowana do podmiotów leczniczych

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do podmiotów leczniczych, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

  • plakat,
  • broszura dla pacjenta,
  • broszura dla lekarza,
  • naklejka na drzwi „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwani są poza kolejnością”,
  • certyfikat udziału w kampanii „Twoja krew, moje życie”,
  • gadżety przypominające o akcji:
    • bloczek z karteczkami,
    • długopis na sprężynie.

Zainteresowane placówki serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia przekazania potrzebnych materiałów.

Więcej informacji:

http://twojakrew.pl/index.php/2017/08/08/ogolnopolska-akcja-promujaca-honorowe-oddawanie-krwi-skierowana-do-podmiotow-leczniczych/