Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”,

Lista ofert – optymalizacja (PDF)

Lista ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania ,,Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości”

Lista ofert – samochody (PDF)