Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ADMINISTROWANIE, PROWADZENIE I OBSŁUGĘ URUCHOMIONYCH: SERWISU INTERNETOWEGO, STANOWIĄCEGO OFICJALNĄ STRONĘ WWW KAMPANII SPOŁECZNEJ „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE”, APLIKACJI INTERNETOWEJ TRASA CZERWONEJ NITKI, APLIKACJI INTERNETOWEJ (NA FACEBOOKU) „ŁĄCZY NAS CZERWONA NITKA”, KONTA OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Fabryka Komunikacji Społecznej s.c.

Paweł Prochenko, Ireneusz Stankiewicz

Ul. Filtrowa 75/22

02-032 Warszawa