Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie o pracę

NARODOWE CENTRUM KRWI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

młodszego specjalisty/specjalisty w Wydziale Programowania, Analiz i Programów Polityki Zdrowotnej

wymiar etatu: 1,0

   miejsce wykonywania pracy: Warszawa WYMAGANIE NIEZBĘDNE
 • student 4 lub 5 roku lub absolwent studiów wyższych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • znajomość środowiska MS Windows z pakietem pakiet office (w szczególności Excel),
 • terminowości wykonywanych zadań.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.
  MILE WIDZIANE:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. ZAKRES ZADAŃ
 • przygotowywanie i weryfikacja umów przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na realizację programów polityki zdrowotnej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania lub interpelacje posłów lub senatorów,
 • sporządzanie okresowych raportów, zestawień i analiz,
 • wprowadzanie informacji do baz danych.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, kopie certyfikatów językowych (jeżeli dotyczy).
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
INNE INFORMACJE Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z programami polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018” i pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, gdyż rozmowa kwalifikacyjna będzie ich dotyczyła. Zastrzega się możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Dokumenty należy złożyć do: 06.06.2018 r. (decyduje data wpływu) na adres mailowy: kadry@nck.gov.pl lub osobiście w Narodowym Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa (w godz. 8:15-16:15). Aplikacje, które wpłyną do NCK po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.