Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie o konkursach ofert

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje o publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi (w Biuletynie Informacji Publicznej), pięciu ogłoszeń o konkursie ofert – których przedmiotem jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”:

 

  1. „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2015-2020”,
  2. „Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości” w latach 2015-2020,
  3. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” w latach 2015-2020,
  4. „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę”- realizacją projektu „Kandydat na dawcę” – w latach 2015-2020,
  5. Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – opracowanie wytycznych do jednolitego standardu postępowania z kandydatami na dawców krwi oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu zaangażowanego w obsługę kandydatów na dawców krwi – w roku 2015.

 

 

Ogłoszenia opublikowano na stronie BIP