Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″, w zakresie zadania: ,,Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości’’

Lista ofert (PDF)