Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadanie „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm) ogłasza listę ofert spełniających warunki formalne.

 

Na konkurs wpłynęło 21 ofert złożonych przez:

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene – Wrońskiego 4.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/7/9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Skłodowskiej – Curie 23.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Francuska 17/25.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8.

 

Komisja Konkursowa w dniu 2 czerwca 2015 roku uznała, że wszystkie oferty spełniają warunki formalne.