Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29 maja 2015 w sprawie uzupełnienia braków formalnych ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadań:
  • „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”,
  • „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015”
Narodowe Centrum Krwi informuje, że biuro Narodowego Centrum Krwi będzie nieczynne w dniu 5 czerwca 2015 roku (piątek). W związku z powyższym, termin uzupełnienia braków formalnych ofert, o których mowa w tym ogłoszeniu, upływa w dniu 8 czerwca 2015 roku (poniedziałek).