Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”

OGŁOSZENIE 08.11.2016 (pdf)