Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

O unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2016-2020”.

Decyzją Komisji Konkursowej,  na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 roku r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej
(Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 84 ze zm.), zaakceptowaną przez ministra zdrowia, unieważniono konkurs ofert w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2016-2020”.