Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania  „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

Lista ofert - promocja (PDF)