Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” OGŁOSZENIE 27.11.2015 kandydat RCKiK.pdf