Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

OGŁOSZENIE

O wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców
w roku 2015.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015, wybrano następującego oferenta oraz przyznano środki publiczne na rok 2015:

  • Global Congress Sp. z o.o. – ul. Nowogrodzka 62b lok 22, 02-002 Warszawa – 158 200 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie należy przesłać na adres:

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Odwołanie w konkursie ofert – Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015”. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu
do Narodowego Centrum Krwi.