Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 22 -26 listopada 2018 r.

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzonych corocznie 22 – 26 listopada Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowały wiele działań mających na celu uhonorowanie Dawców i symboliczne uczczenie tego wyjątkowego święta.

W celu wyrażenia szacunku i wdzięczności Krwiodawcom, którzy poprzez ofiarowanie własnej krwi ratują zdrowie
i życie pacjentów, RCKiK na stronach internetowych, na fanpage’u jednostek publicznej służby krwi, na tablicach informacyjnych w centrach krwiodawstwa,  w lokalnych mediach, w internecie, etc., opublikowały szereg podziękowań i życzenia dla tych wspaniałych ludzi, w których biją wielkie serca, pełne dobroci i miłości.

 

RCKiK w Białymstoku

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Białymstoku zaplanowano:

 • współorganizację uroczystego spotkania z Honorowymi Dawcami Krwi,
 • w dniu 16 listopada o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowane zostało pierwsze spotkanie w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa, w którym uczestniczył m.in. Dyrektor RCKiK w Białymstoku,
 • w dniu 23 listopada 2018 r. wraz z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży odbędzie się uroczyste spotkanie z Dawcami. Początek uroczystości zaplanowany jest na godzinę 17:00
  w Auli im. Hanki Bielickiej II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży (pl. Kościuszki 3),
 • w dniu 14 grudnia 2018 r. w Hajnówce, w Hajnowskim Domu Kultury (ul. Tamary Sołoniewicz 4),
  odbędzie się uroczyste spotkanie z Dawcami.

 

RCKiK w Bydgoszczy

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Bydgoszczy zaplanowano:

 • wręczenie upominków dla krwiodawców, którzy oddadzą krew lub jej składniki,
 • słodki poczęstunek dla Dawców w RCKiK i Oddziałach Terenowych,
 • możliwość zrobienia wyjątkowego zdjęcia z „kropelką”, którą będzie również rozdawała drobne upominki,
 • uroczyste wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:
  • 22 listopada br. w Bydgoszczy,
  • 29 listopada br. w Toruniu,
  • 4 grudnia br. we Włocławku,
 • występy artystyczne m.in. kwartetu smyczkowego, zespołów muzyczno-wokalnych,
 • uroczyste podsumowanie corocznego letniego „Turnieju Gmin” i wręczenie pucharów i dyplomów przedstawicielom gmin, których mieszkańcy najliczniej oddawali krew w okresie wakacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 grudnia br.

 

 RCKiK w Gdańsku

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Gdańsku zaplanowano:

 • loterię z nagrodami dla Dawców w siedzibie RCKiK Gdańsk oraz Oddziałach Terenowych,
 • uczestnictwo w spotkaniach z Krwiodawcami, organizowanymi przez kluby Honorowych Dawców Krwi, gdzie wręczane są odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

 

RCKiK w Kaliszu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Kaliszu zaplanowano:

 • emisję konkursu radiowego,
 • emisję spotów radiowych i telewizyjnych promujących honorowe krwiodawstwo,
 • poczęstunek i upominki dla Krwiodawców,
 • w siedzibie głównej RCKiK odbędą się występy artystyczne dla krwiodawców.

 

RCKiK w Katowicach

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Katowicach zaplanowano:

 • uroczyste spotkania z Krwiodawcami podczas których będą wręczane odznaczenia Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
 • upominki dla Krwiodawców.

 

RCKiK w Kielcach

W dniach 22- 30 listopada br. w RCKiK w Kielcach zaplanowano akademie związane z Dniami Honorowego Krwiodawstwa:

 • 11.2018 r. Busko-Zdrój (Zespół Szkół Technicznoinformatycznych),
 • 11.2018 Dwikozy,
 • 11.2018 Sandomierz (Sala Rycerska na Sandomierskim Zamku),
 • 11.2018 Kielce (centralne obchody w Filharmonii Świętokrzyskiej),
 • 11.2018 Skarżysko-Kamienna (Miejskie Centrum Kultury),
 • 11.2018 Końskie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1).

 

RCKiK w Krakowie

W dniach 22- 30 listopada br. w RCKiK w Krakowie zaplanowano:

 • akcje honorowego krwiodawstwa:
  • Uniwersytet Ekonomiczny,
  • Gimnazjum w Krzeszowicach,
  • BBQ Manhatan,
  • OSP Przeginia,
  • Zamek w Niepołomicach,
  • OSP Izdebnik,
  • Olkusz,
  • Zespół Szkół Zawodowych HTS,
 • upominki dla Krwiodawców,
 • współuczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych z organizatorami Klubów HDK PCK.

 

RCKiK w Lublinie

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Lublinie zaplanowano:

 • w dniu 24 listopada br. spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi podczas, którego zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe – uroczystość współorganizowana z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wręczenie upominków dla Krwiodawców, którzy w dniach 22-26 listopada oddadzą krew lub jej składniki,
 • uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez Kluby i Stowarzyszenia HDK na terenie województwa lubelskiego oraz przekazanie drobnych upominków dla Krwiodawców,
 • organizację terenowych akcji pobierania krwi:
  • 11.2018 r. – Wydział Prawa i Administracji UMCS Plac Marii Skłodowskiej Curie 5,
   godziny rejestracji: 8:30 – 14:00,
  • 11.2018 r. – Terespol, Biblioteka Miejska ul. Wojska Polskiego 132, godziny rejestracji:
   10:30 – 13:00,
  • 11.2018 r. – Puławy, Zespół Szkół nr 2 ul. Jaworowa 1, godziny rejestracji: 9:00-13:00,
  • 11.2018 r. – Komarów, Dom Kultury ul. Rynek 15, godziny rejestracji: 10:00-13:00,
  • 11.2018 r. – Kraśnik, Zespół Szkół nr 2 ul. W. Sikorskiego 25, godziny rejestracji: 10:00-13:00,
  • 11.2018 r. – Hrubieszów, Zespół Szkół nr 3 ul. Żeromskiego 11, godziny rejestracji: 8:30-12:00.

 

RCKiK w Łodzi

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Łodzi zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli RCKiK w Łodzi
w wydarzeniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

 

RCKiK w Olsztynie

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Olsztynie zaplanowano:

 • słodki poczęstunek dla Dawców w siedzibie RCKiK oraz w Oddziałach Terenowych,
 • akcję promocyjną polegającą na wręczaniu biletów do kina Dawcom, którzy przyprowadzą nowego Dawcę,
 • upominek dla Krwiodawców, którzy oddadzą krew w dniach 22-26 listopada 2018 r.,
 • dodatkowe akcje pobierania krwi w: Iławie, Kętrzynie, Ełku, Szczytnie, Wilczkowie, Młynarach, Jedwabnie, Elblągu, Ostródzie,
 • udział przedstawicieli RCKiK w uroczystościach organizowanych przez  Polski Czerwony Krzyż oraz Kluby Honorowych Dawców Krwi. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia państwowe oraz podziękowania i dyplomy dla Krwiodawców.

RCKiK w Opolu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Opolu zaplanowano:

 • wręczenie upominków z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” Honorowym Dawcom Krwi, którzy w dniach 22-26 listopada 2018 r. oddadzą krew na terenie województwa opolskiego,
 • emisję spotów promujących honorowe krwiodawstwo w lokalnych mediach,
 • w dniu 17 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta Akademia Wojewódzka z udziałem władz wojewódzkich
  i samorządowych, przedstawicieli Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, Krwiodawców, dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podczas Gali Krwiodawcy oprócz życzeń i podziękowań otrzymali odznaczenia państwowe. W dniu uroczystości pamiątkowym medalem 60-lecia honorowego krwiodawstwa PCK zostało uhonorowane Regionalne Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Opolu za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • w dniu 18 listopada 2018 r. zaplanowano XIX Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego
  w Kędzierzynie – Koźlu przy Parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu. Podczas spotkania odbyła się uroczysta msza święta, z udziałem duszpasterza Krwiodawców diecezji opolskiej,
  w intencji Krwiodawców, ich rodzin oraz sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego. Spotkanie Krwiodawców połączone było z akcją pobierania krwi,
 • w dniu 15 listopada 2018 r. w ramach 60-lecia ruchu honorowego krwiodawstwa obchodzonego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowano uroczystą galę pt. „100 Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wyróżnionych Krwiodawców w imieniu oraz z upoważnienia Ministra Zdrowia odznaczyła Dyrektor RCKiK w Opolu. W uroczystość aktywnie włączyły się władze samorządowe i wojewódzkie. Z tej okazji odbyła
  się również koncert Chóru Politechniki Opolskiej.

 

RCKiK w Raciborzu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Raciborzu zaplanowano:

 • udział w uroczystościach organizowanych przez Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża i Kluby Honorowych Dawców Krwi, podczas których dyrektor wręczy Dawcom odznaczenia i legitymacje Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz pamiątkowe medale RCKiK w Raciborzu
  po oddaniu 25 litrów krwi i 50 litrów krwi,
 • spotkania z Krwiodawcami:
  • 11.2018 r. – Dom Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju,
  • 11.2018 r. – Izba Tradycji Kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce,
  • 11.2018 r. – Klub HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie,
  • 11.2018 r. – Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w Wodzisławiu Śląskim,
  • 11.2018 r. – Starostwo Powiatowe w Rybniku,
  • 11.2018 r. – Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku,
  • 11.2018 r. – Oddział Rejonowy PCK i RR HDK w Wodzisławiu Śląskim,
 • wręczenie Listów Gratulacyjnych Klubom Honorowych Dawców Krwi z okazji obchodzonego 60-lecia Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wręczenie upominków dla Dawców, który w tych dniach oddadzą krew lub jej składniki.

 

RCKiK w Radomiu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Radomiu zaplanowano:

 • spotkanie w dniu 22 listopada br. o godz. 14:00 dla koordynatorów akcji poboru krwi, którzy jednocześnie
  są Honorowymi Krwiodawcami. Wśród grona koordynatorów będą również przedstawiciele szkół, w których młodzież oddała najwięcej krwi w roku szkolnym 2017/2018 w ramach organizowanych akcji pobierania. Uczestnicy spotkania otrzymają dyplomy, podziękowania oraz upominki w podziękowaniu za zaangażowanie, które wkładają w pomoc przy organizowaniu akcji poboru krwi i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa,
 • upominki oraz słodki poczęstunek dla Krwiodawców, którzy oddadzą krew lub jej składniki.

 

RCKiK w Poznaniu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Radomiu zaplanowano:

 • 11.2018 r. – spotkanie edukacyjne z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Poznaniu,
 • 11.2018 r. – uroczystą Galę w Teatrze Nowym w Poznaniu, w trakcie której zostaną wręczone odznaczenia „Zasłużony Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie uroczystości zostaną również wręczone podziękowanie dla organizatorów akcji pobierania krwi. Po części oficjalnej goście zostaną zaproszeni na spektakl teatralny,
 • wręczanie drobnych upominków dla osób, które oddadzą krew.

 

RCKiK w Rzeszowie

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Rzeszowie zaplanowano:

 • uroczystości podczas których wręczane będą odznaczenia Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi
  oraz wiele innych symbolicznych podziękowań dla Krwiodawców:

  • 11.2018 r. – Klub HDK PCK „Podhalańczyk”,
  • 11.2018 r. – Klub HDK „Barbórka” w Tarnobrzegu – Jubileusz 50 –lecia działalności,
  • 11.2018 r. – Klub HDK przy OR PCK w Strzyżowie,
  • 11.2018 r. Klub HDK PCK im. Ks. Heleny Jabłonowskiej przy Lerg S.A. Pustków,
  • 11.2018 r. – Klub SHDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie,
  • 11.2018 r. – Klub HDK przy OR PCK w Stalowej Woli – Jubileusz 45 -lecia działalności,
  • 11.2018 r. – Sanok – uroczyste wręczenie odznak Zasłużony dla Zdrowia Narodu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku,
 • 11.2018 r. – Klub HDK PCK „Bartosz’’ w Tarnobrzegu,
 • 11.2018 r. – Klub HDK PCK przy Z. Ch. „Organika Sarzyna”,
 • 12. 2018 r. – Międzyzakładowy Kolejowego Klubu HDK PCK przy Przewozy Regionalne spółka z o.o. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie,
 • 11. 201 8 r. – OR PCK w Rzeszowie,
 • upominki dla Krwiodawców, którzy oddadzą krew lub jej składniki,
 • mobilne akcje pobierania krwi wraz z akcjami edukacyjnymi:
  • 11.2018 r. – Dębica firma „Tabor”,
  • 11.2018 r. – OSP Zbydniów,
  • 11.2018 r. – Zespół Szkół w Gogołowie,
  • 11.2018 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.


RCKiK w Słupsku

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Słupsku zaplanowano:

 • 22 listopada 2018 r. otwarcie obchodów poprzez marszobieg zorganizowany przy udziale 10 szkół z miasta Słupska. W ramach akcji szkoły będą zatrzymywać się pomiędzy miejscami upamiętniającymi bohaterstwo
  i męczeństwo Narodu Polskiego. Zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze oraz zorganizowany drobny poczęstunek. Uczestnikom przekazano już książki i broszury otrzymane z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku,
 • 22-26 listopada 2018 r. Dawcom, którzy zgłoszą się w tych dniach do oddania krwi i jej składników
  będą wręczane drobne upominki.

RCKiK w Szczecinie

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Szczecinie zaplanowano:

 • 11.2018 r.- wizytę w siedzibie RCKiK dzieci z Integracyjnego Przedszkola Zdrowia oraz lekcje edukacyjne z zakresu honorowego krwiodawstwa,
 • 11.2018 r. – zajęcia edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
  w Będargowie,
 • 19 -21.11.2018 r. – zajęcia edukacyjne z zakresu honorowego krwiodawstwa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie,
 • 11.2018 r.- mobilną akcję pobierania krwi w Wałczu,
 • 11.2018r.- stacjonarną akcję pobierania krwi w Darłowie,
 • 11.2018 r. – mobilną akcję pobierania krwi w Stargardzie,
 • 11.2018 r.- mobilną akcję pobierania krwi w Maszewie,
 • 11.2018 r. – mobilną akcję pobierania krwi w Stargardzie,
 • 11.2018 r.- uroczystą akcję promocyjną w ekipowym punkcie pobierania krwi w Gryfinie,
 • 11.2018 r.- udział w uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Dni Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem ,,Pokolenia w honorowym krwiodawstwie’’ organizowanym przez Rejonową Radę HDK PCK przy PCK
  w Stargardzie,
 • 12.2018 r., 15.12.2018 r. – uroczystość wręczenia odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
  dla Zdrowia Narodu” połączoną z uhonorowaniem promotorów honorowego krwiodawstwa działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Patronat nad ww. przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • wręczanie upominków dla Krwiodawców, którzy w Dniach Honorowego Krwiodawstwa oddadzą krew
  lub jej składniki.

 

RCKiK w Wałbrzychu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Wałbrzychu zaplanowano:

 • uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, podczas której zostaną wręczone odznaczenia: Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi,
 • wręczenie medali PCK z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa – wręczenia dokona Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Wałbrzychu,
 • podziękowania od Dyrektora RCKiK Wałbrzychu dla młodych Krwiodawców, którzy pomimo są wzorem do naśladowania dla innych,
 • występ muzyczny na skrzypcach,
 • słodki poczęstunek dla Krwiodawców.

 

RCKiK w Warszawie

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK w Warszawie zaplanowano:

 • akcję edukacyjną połączoną z wręczaniem materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • w godzinach 7:00 – 17:00 – słodki poczęstunek dla Dawców,
 • organizację mobilnych akcji pobierania krwi połączonych z akcją edukacyjną w zakresie honorowego krwiodawstwa oraz słodki poczęstunek dla Krwiodawców:
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Dewajtis 5 – UKSW, w godz: 9:00 – 14:00 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Siedlce ul. Popiełuszki – UPH, w godz: 8:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Legionowo ul. Jagiellońska 46 – KPP, w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Chorzele ul. Szkolna 2 – Internat, w godz. 9:00 – 12:00 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Postępu 17 A – LINK 4, w godz. 9:00 – 14:00 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Płońsk ul. Sienkiewicza 7 – SPZZOZ, w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Grójecka 186 – Narodowy Fundusz Zdrowia (tylko dla pracowników), w godz. 9:00 – 13:00 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Jutrzenki 105 – Fujitsu, w godz. 9:00 – 14:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Warszawa Al. Dzieci Polskich – parking CZD, w godz. 8:00 – 13:30 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Przasnysz ul. Rynek 1 – przy Rynku (na wprost Muzeum Historycznego),
   w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Światowida 17 – CH Galeria Północna, w godz. 10:00 – 15:00
   – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Warszawa Al. KEN 61 – przy UD, w godz. 10:00 – 15:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Józefów ul. P. Skargi 24 – przy Parafii, w godz. 9:00 – 14:00 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Teresin, w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Gdańska 6a – przy Parafii, w godz. 9:30 – 14:30 – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Warszawa ul. Targowa – PKP PLK, w godz. 9:00 – 12:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Ostrów Maz., ul. Sikorskiego 3 – pomieszczenia San-Epidu, w godz. 9:00 – 13:00
   – akcja stacjonarna,
  • 11.2018 r., Gostynin ul. Rynek 26, w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
  • 11.2018 r., Mińsk Maz. ul. Warszawska – przy MDK, w godz. 9:00 – 13:00 – akcja mobilna,
 • udział przedstawicieli RCKiK w Warszawie w uroczystościach związanych z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych przez Kluby HDK PCK. Ponadto Krwiodawcom wykazującym
  się największą aktywnością w Klubie HDK oraz na rzecz honorowego krwiodawstwa zostaną wręczone drobne upominki wraz z podziękowaniami.

 

 RCKiK we Wrocławiu

W dniach 22- 26 listopada br. w RCKiK we Wrocławiu zaplanowano:

 • w dniu 21 listopada w Hali Stulecia we Wrocławiu  uroczystą Galę związaną z wręczeniem odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz uhonorowanie działaczy na rzecz honorowego krwiodawstwa tytułem „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu”,
 • upominki dla Krwiodawców, którzy oddadzą krew lub jej składniki w RCKiK we Wrocławiu, na akcjach wyjazdowych oraz w Oddziałach Terenowych w Legnicy, Lubinie i Głogowie.

 

RCKiK w Zielonej Górze

W RCKiK w Zielonej Górze w dniu 20 listopada 2018 roku w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się Wojewódzka Uroczystość z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizatorami gali byli Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Krwiodawców odznaczono odznakami Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu oraz odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Za wieloletnią działalność na rzecz szerzenia idei honorowego krwiodawstwa Wojewoda Lubuski, dokonał dekoracji Krwiodawców Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi, a przedstawiciel Prezydium Krajowej Rady HDK PCK wraz z Prezesem Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK wręczyli Krwiodawcom Kryształowe Serca – najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża. Z okazji Jubileuszu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa wydano medal pamiątkowy, którym uhonorowano Krwiodawców, członków oraz sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego. Pamiątkowe medale otrzymali również długoletni pracownicy służby oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Uroczystość uświetniono kameralnym koncertem filharmoników zielonogórskich.