Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Misja

MISJĄ NARODOWEGO CENTRUM KRWI JEST :

Sprawna i skuteczna realizacja zadań publicznych nałożonych przez ministra ds. zdrowia związanych z organizacją i koordynacją zaopatrzenia Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne oraz stałe podnoszenie standardów pracy poprzez:

Doskonalenie realizacji zadań związanych z organizacją pobierania krwi i oddzielania jej składników,

Stwarzanie pracownikom NCK możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji,

Usprawnianie realizacji zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

Zapewnienie pełnego zaangażowania Dyrekcji NCK w doskonaleniu systemu zarządzania jakością,

Doskonalenie procesu zbierania danych statystycznych dla zarządzania publiczną służbą krwi,

Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz Narodowego Centrum Krwi oraz w kontaktach zewnętrznych,

Usprawnienie procesu nadzoru nad podległymi jednostkami publicznej służby krwi,

Doskonalenie systemu zaopatrzenia ochrony zdrowia w produkty krwiopochodne,

Programowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zasady samowystarczalności w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych.