Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca to Światowy Dzień Honorowych Dawców Krwi, z tej okazji Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowały wiele akcji i wydarzeń, aby jak najlepiej uczcić ten wyjątkowy dzień – święto wszystkich Krwiodawców i ludzi zaangażowanych w krwiodawstwo i krwiolecznictwo.
Warszawa, czerwiec 2012 r.