Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Spotkanie Naukowe – Problemy Hemofilii

Narodowe Centrum Krwi oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii zorganizowały spotkanie naukowe poświęcone problemom hemofilii. Spotkanie naukowe odbyło się w dniu 31 stycznia 2011 roku, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie.

Spotkaniu naukowemu przewodniczyli: Pan dr n. med. Mateusz Kuczabski, Narodowe Centrum Krwi, Pani Profesor Magdalena Łętowska z Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Pani Profesor Krystyna Zawilska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodnicząca Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Profesor Jerzy Windyga z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Pan Profesor Ryszard Pogłód, Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii Klinicznej, Pan Profesor Wiesław Jędrzejczak, Konsultant Krajowy ds. Hematologii, Pan dr n. med. Maciej Niewada, HealthQuest Sp. z o.o, oraz lekarze i naukowcy.
więcej informacji w aktualnościach…