Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Premier Donald Tusk – honorowym dawcą krwi

Narodowe Centrum Krwi zorganizowało na Placu Zamkowym akcję poboru krwi w której udział wziął Pan Premier Donald Tusk, Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz Ministrowie z Kancelarii Premiera. Pan Premier zarejestrował się także w Banku Dawców Szpiku. Po akcji odbyło się spotkanie z dziennikarzami.