Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ocena przygotowania systemów zdrowotnych do działania w przypadku kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem masowych imprez w tym mistrzostw EURO 2012