Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Nasi Partnerzy

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (22) 634 96 00
www.mz.gov.pl
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. (22) 349 61 00
www.ihit.waw.pl
 RCKiK w Białymstoku RCKiK w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok
tel. (85) 744 70 02
www.rckik.bialystok.pl
 RCKiK w Bydgoszczy RCKiK w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz
tel. (52) 322 18 71 do 74
www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 RCKiK w Gdańsku RCKiK w Gdańsku
ul. J. Hoene-Wrońskiego 4,
80-210 Gdańsk
tel. (58) 520 40 20
www.krew.gda.pl
 RCKiK w Kaliszu RCKiK w Kaliszu
ul. Kaszubska 9 ,
62-800 Kalisz
tel. (62) 767 66 63
www.krwiodawstwo.kalisz.pl
 RCKiK w Katowicach RCKiK w Katowicach
ul. Raciborska 15,
40-074 Katowice
tel. (32) 208 73 00
www.rckik-katowice.pl
 RCKiK w Kielcach RCKiK w Kielcach
ul. Jagiellońska 66,
25-734 Kielce
tel. (41) 335 94 00
www.rckik-kielce.com.pl
 RCKiK w Krakowie RCKiK w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11,
31-540 Kraków
tel. (12) 261 88 20
www.rckik.krakow.pl
 RCKiK w Lublinie RCKiK w Lublinie
ul. I Armii Wojska Polskiego 8,
20-078 Lublin
tel. (81) 532 62 75
www.rckik.lublin.pl
 RCKiK w Łodzi RCKiK w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25,
91-433 Łódź
tel. (42) 616 14 00
www.krwiodawstwo.pl
 RCKiK w Olsztynie RCKiK w Olsztynie
ul. Malborska 2,
10-255 Olsztyn
tel. (89) 526 01 56
www.rckikol.pl
 RCKiK w Opolu RCKiK w Opolu
ul. Kośnego 55,
45-372 Opole
tel. (77) 441 06 00
www.rckik-opole.com.pl
 RCKiK w Poznaniu RCKiK w Poznaniu
ul. Marcelińska 44,
60-354 Poznań
tel. (61) 886 33 00
www.rckik.poznan.pl
 RCKiK w Raciborzu RCKiK w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3,
47-400 Racibórz
tel. (32) 418 15 92
www.rckik.pl
 RCKiK w Radomiu RCKiK w Radomiu
ul. Limanowskiego 42,
26-600 Radom
tel. (48) 340 05 20
www.rckik.radom.pl
 RCKiK w Rzeszowie RCKiK w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszów
tel. (17) 867 20 30
www.rckk.rzeszow.pl
 RCKiK w Słupsku RCKiK w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21,
76-200 Słupsk
tel. (59) 842 20 21
www.krwiodawstwo.slupsk.pl
 RCKiK w Szczecinie RCKiK w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 80/82,
70-482 Szczecin
tel. (91) 424 36 00
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 RCKiK w Wałbrzychu RCKiK w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31,
58-303 Wałbrzych
tel. (74) 664 63 10
www.rckik.walbrzych.pl
 RCKiK w Warszawie RCKiK w Warszawie
ul. Saska 63/75,
03-948 Warszawa
tel. (22) 514 60 00
www.rckik-warszawa.com.pl
 RCKiK we Wrocławiu RCKiK we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5-9,
50-345 Wrocław
tel. (71) 371 58 10
www.rckik.wroclaw.pl
 RCKiK w Zielonej Górze RCKiK w Zielonej Górze
ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra
tel. (68) 329 83 60
www.rckik.zgora.pl
 WCKiK Warszawa WCKiK Warszawa
ul. Szaserów 128,
04-349 Warszawa
tel. (22) 681 67 16
www.wckik.pl
 CKiK MSW Warszawa CKiK MSW Warszawa
ul. Wołoska 137,
02-507 Warszawa
tel. (22) 508 13 12
www.ckikmsw.pl